Tel: +381 11 31 32 100

Tip UCA

Opis

Karakteristike:

  • Konstrukcija sa jednim zaptivačem
  • Balansiran
  • Nezavisan od smera rotacije

Primena:

  • kod fluida sa niskom viskoznošću i bez prisustva tvrdih čestica
  • u opremi čiji radni fluid ne zagađuje okolinu

Materijali

  • zaptivna lica: karbon-grafit, volfram karbid, silicijum karbid
  • sekundarni zaptivači: NBR, EPDM, Viton, PTFE
  • opruge: X12CrNi17.7
  • ostali metalni delovi: nerđajući čelik

Uslovi rada

Uslovi rada:

Pritisak:

  • p = 25 bar

Temperatura:

  • t = - 40 ... 120 °C (NBR)
  • t = - 50 ... 150 °C (EPDM)
  • t = - 40 ... 250 °C (Viton)

Brzina:

  • v = 25 m/s